Přeskočit navigaci

Specialista pro tvorbu mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní osobní dopravy

Charakteristika

Specialista pro koncepce a tvorbu mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní osobní dopravy zpracovává mezinárodní dohody v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy a aplikuje mezinárodní dokumenty do vnitrostátního právního řádu.

Činnosti

  • Aplikace mezinárodních dokumentů do vnitrostátního právního řádu a zajišťuje jejich praktickou realizaci a výklad (agenda dohod Interbus, bilaterální dohody v oblasti mezinárodní silniční dopravy a další).
  • Aplikace předpisů EU do vnitrostátního právního řádu a zajišťování jejich praktické realizace.
  • Pravidelná bilaterální jednání smíšených komisí o silniční dopravě a příprava podkladů pro tato jednání.
  • Projednání předpisů EU, zpracování podkladů pro tato jednání a rámcové pozice k návrhům těchto předpisů.
  • Provádění zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy.
  • Tvorba, projednání a přijímání mezinárodních dohod v oblasti mezinárodní silniční osobní dopravy.
  • Zpracování věcných záměrů zákonů, návrhů právních předpisů včetně bilaterálních i multilaterálních mezinárodních dohod o mezinárodní silniční osobní dopravě.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.