Přeskočit navigaci

Specialista pro řízení státní správy silniční linkové osobní dopravy

Charakteristika

Specialista pro řízení státní správy v silniční linkové osobní dopravě komplexně řídí agendu silniční linkové osobní dopravy na území ČR z pozice ústředního orgánu Ministerstva dopravy.

Činnosti

  • Podíl na tvorbě programů podpor obnovy vozidel silniční linkové osobní dopravy.
  • Provádí ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků územní samosprávních celků v oblasti silniční osobní dopravy.
  • Rozhodování o opravných prostředcích ve správním řízení v oblasti silniční linkové osobní dopravy.
  • Vedení celostátního informačního systému o jízdních řádech v silniční linkové osobní dopravě.
  • Výkon vrchního státního odborného dozoru v linkové osobní dopravě.
  • Zajišťování jednotného postupu výkonu státní správy v oblasti silniční linkové osobní dopravy a koordinace činnosti Dopravních úřadů na území ČR.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.