Přeskočit navigaci

Specialista pro koncepce a rozvoj silniční linkové osobní dopravy

Charakteristika

Specialista pro koncepce a rozvoj silniční linkové osobní dopravy vypracovává vývojové koncepce, metodiku a normotvornou činnost na úrovni ústředního orgánu státní správy v oblasti silniční linkové osobní dopravy, včetně aplikace právních předpisů EU.

Činnosti

  • Odvolací řízení v oblasti linkové osobní dopravy, včetně soudních sporů.
  • Spolupráce při případném porušení smlouvy EU, zejména ve věcech nedovolené veřejné podpory v silniční linkové osobní dopravě.
  • Spolupracuje s orgány státní správy a orgány územní samosprávy při tvorbě a realizaci integrovaných dopravních systémů.
  • Tvorba koncepce, metodiky, předpisů a norem v oblasti linkové osobní dopravy na úrovni ústředního orgánu státní správy.
  • Tvorba zásad zákonné právní úpravy a zásadních materiálů politiky vývoje v oblasti silniční osobní dopravy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.