Přeskočit navigaci

Specialista státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě

Charakteristika

Specialista státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě vytváří metodické postupy kontrol a státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě na území ČR.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování činnosti všech kontrolních orgánů včetně výkonu státního odborného dozoru a kontrol s mezinárodními systémy.
  • Koordinace kontrolních postupů Dopravních úřadů a externích mobilních jednotek.
  • Mezinárodní jednání v oblasti kontrol a státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě.
  • Organizace systému kontrol dodržování mezinárodní dohody ADR a předpisů v oblasti dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku.
  • Podíl na koncepční, normotvorné a obdobné činnosti ústředního orgánu státní správy v oblasti silniční nákladní dopravy.
  • Vedení školení pro nižší články státního odborného dozoru.
  • Vytváření metodických postupů kontrol a státního odborného dozoru v silniční nákladní dopravě pro potřeby kontrolních orgánů.
  • Zajišťování statistických hlášení podle příslušných norem EU o výsledcích kontrol v oblasti silniční nákladní dopravy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.