Přeskočit navigaci

Dětská sestra

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dětská sestra poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, podílí se na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o zdravé i nemocné děti, včetně novorozenců a adolescentů, s výjimkou péče o děti, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí nebo mají patologické změny psychického stavu, které vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků z důvodu ohrožení života nebo zdraví pacienta nebo jeho okolí.

Činnosti

  • Edukace matek v technice kojení a dohled na jeho správné provedení.
  • Provádění psychické přípravy dítěte na diagnostické a léčebné výkony a ošetřovatelskou péči o děti v jejich průběhu a po jejich skončení s ohledem na vývojové zvláštnosti dětské psychiky.
  • Příprava a provádění výchovných zaměstnání.
  • Příprava stravy novorozencům, kojencům a batolatům.
  • Sledování psychomotorického vývoje dětí, tvorba opatření k zamezení vzniku psychických deprivací, retardací psychomotorického vývoje dítěte, předcházení negativním vlivům v dalším vývoji dítěte vhodným výchovným přístupem, rozvíjení komunikačních schopností dítěte.
  • Vedení matek ke správnému přístupu ve výživě dítěte.
  • Vyhledávání rizikových faktorů ohrožujících zdravý vývoj dítěte.
  • Vytváření stimulujícího výchovného a léčebného prostředí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání