Přeskočit navigaci

Referent specialista vojenských a dalších stavebních úřadů

Charakteristika

Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu vytváří, navrhuje a koordinuje kontrolní systémy a koordinuje a usměrňuje zabezpečování úkolů stavebního řádu na všech úrovních úřadů.

Činnosti

  • Výkon působnosti v rozsahu obecného stavebního úřadu s výjimkou územního rozhodování na území vojenských újezdů.
  • Výkon působnosti v rozsahu obecného stavebního úřadu výjimkou územního rozhodování u staveb k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin a u staveb jaderných zařízení.
  • Výkon působnosti v rozsahu obecného stavebního úřadu výjimkou územního rozhodování u staveb sloužících k plnění úkolů ministerstva a staveb pro služební účely Vězeňské služby a jejích organizačních složek.
  • Výkon působnosti v rozsahu obecného stavebního úřadu výjimkou územního rozhodování u staveb zřizovaných ministerstvem nebo jeho organizačními složkami např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, pro bezpečnost státu.
  • Výkon působnosti v rozsahu obecného stavebního úřadu výjimkou územního rozhodování u staveb zřizovaných ministerstvem, důležitých pro obranu státu mimo území vojenských újezdů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21429 - Ostatní stavební inženýři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.