Přeskočit navigaci

Specialista pro řízení státní správy v silniční nákladní dopravě

Charakteristika

Specialista pro řízení státní správy v silniční nákladní dopravě komplexně řídí agendu silniční nákladní dopravy na území ČR z pozice ústředního orgánu státní správy.

Činnosti

  • Koordinace plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a dohod o silniční nákladní dopravě.
  • Rozhodování o opravných prostředcích ve správním řízení v oblasti silniční nákladní dopravy.
  • Spolupráce s partnerskými státními orgány (Celní orgány, Policie apod.).
  • Zajišťování jednotného postupu výkonu státní správy v oblasti silniční nákladní dopravy a koordinace činnosti Dopravních úřadů na území ČR.
  • Zajišťování zvláštní odborné způsobilosti úředníků nižších článků státní správy v oblasti silniční nákladní dopravy.
  • Zpracování a hodnocení zásad pro kontrolu vývoje nabídky v silniční nákladní dopravě.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.