Přeskočit navigaci

Specialista pro koncepce a rozvoj silniční nákladní dopravy

Charakteristika

Specialista pro koncepce a rozvoj silniční nákladní dopravy zpracovává vývojové koncepce, metodiku a normotvornou činnost na úrovni ústředního orgánu státní správy v oblasti silniční nákladní dopravy, včetně aplikace právních předpisů EU.

Činnosti

  • Aplikace mezinárodních dokumentů do vnitrostátního právního řádu v silniční nákladní dopravě.
  • Zadávání projektů řešení výzkumu a vývoje v silniční nákladní dopravě.
  • Zpracování celostátních zásad pro kontrolu vývoje nabídky kapacit a vyhodnocování intenzity silniční nákladní dopravy.
  • Zpracování koncepce výkonu státní správy v oblasti silniční nákladní dopravy na území ČR.
  • Zpracování prognóz trhu nákladní silniční dopravy, včetně analýz vývoje.
  • Zpracování věcných záměrů při tvorbě zákonů a prováděcích předpisů v oblasti silniční nákladní dopravy s celostátní platností.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.