Přeskočit navigaci

Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na očišťovací metody krve v souvislosti s akutním a chronickým selháním ledvin a dalšími stavy, které vyžadují léčbu hemodialýzou, peritoneální dialýzou, hemoperfuzí a dalšími očišťovacími metodami krve samostatně poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče.

Činnosti

 • Bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem hodnocení funkce a kvality cévních přístupů pro mimotělní oběh.
 • Informování pacientů a osob jimi určených o zásadách péče o arterio-venózní spojku a dodržování léčebného režimu.
 • Na základě indikace lékaře příprava technického vybavení a nastavování požadovaných parametrů na přístroji, napojování pacientů na mimotělní oběh podle typu cévního přístupu a zahájení vlastní léčby, peritoneální dialýza, ukončování mimotělního oběhu a hodnocení stavu pacientů bezprostředně po ukončení léčby.
 • Péče o cévní přístup po ukončení mimotělního oběhu, sledování zadaných parametrů na přístrojích pro eliminační metody krve během léčby a rozpoznávání vzniku technických komplikací.
 • Pod odborným dohledem lékaře provádění prvního napojení pacientů na mimotělní oběh.
 • Provádění dezinfekce přístrojového vybavení pro eliminační metody krve.
 • Provádění výměny přístroje při vzniku vážné technické komplikace během léčby.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22212 - Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie) 30 113 34 564

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.