Přeskočit navigaci

Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na dlouhodobou umělou plicní ventilaci poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče v souvislosti s dlouhodobou umělou plicní ventilací.

Činnosti

  • Bez indikace příprava pacientů a osob jimi určených na provádění umělé plicní ventilace v domácí péči.
  • Na základě indikace lékaře poskytování specializované ošetřovatelské péče pacientům před a po závažných operačních výkonech, transplantacích a traumatech.
  • Zajišťování a příprava technického vybavení pro provádění umělé plicní ventilace v domácí péči.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Osoby s kardiostimulátorem.
  • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 26 619 32 456
22212 - Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie) 28 695 33 540

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.