Přeskočit navigaci

Technický inspektor příčin leteckých nehod

Charakteristika

Technický inspektor příčin leteckých nehod Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod zjišťuje příčiny leteckých nehod a incidentů z pohledu techniky a technického stavu letadel.

Činnosti

  • Vyhodnocování automatických zapisovačů provozních dat.
  • Vypracování důkazů a kontrola odstraňování trosek letadla pro účely zkoumání.
  • Zjišťování příčin leteckých nehod v oblasti draků a motorů letadel, v oblasti technického vybavení a avioniky (elektronické přístroje pro řízení letadla, navigační přístroje, palubní počítač), v oblasti řízení letového provozu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.