Přeskočit navigaci

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb drah a na dráze

Charakteristika

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech staveb drah a na dráze (Drážního úřadu) vykonává agendu stanovenou stavebním zákonem a zákonem o dráhách.

Činnosti

  • Povolování staveb drah, kterou je stavba cesty určené k pohybu drážních vozidel a stavba, která rozšiřuje, doplňuje, mění nebo zabezpečuje dráhu bez ohledu, zda je v obvodu dráhy či nikoliv.
  • Povolování staveb na dráze, kterou jsou všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží a které musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti podle prováděcího předpisu, za podmínek stanovených stavebním zákonem.
  • Vydávání souhlasu zřizování a provozování ostatních staveb, které zčásti zasahují obvodu staveb dráhy a na dráze.
  • Zajišťování technicko bezpečnostní zkoušky k ověření způsobilosti stavby dráhy k užívání pro potřeby vydání kolaudačního souhlasu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21428 - Stavební inženýři výstavby inženýrských děl 39 481 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.