Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod

Charakteristika

Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod na ústředním orgánu Ministerstvu dopravy zabezpečuje a metodicky řídí výkon státní správy a státního dozoru v oblasti odborného zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů a provádění auditů v oblasti provozní bezpečnosti.

Činnosti

  • Agenda spojená s Universal Safety Oversight Audit Programme ICAO.
  • Organizace a metodické řízení výkonu státní správy a státního odborného dozoru podle předpisu Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů.
  • Provádění auditů v oblasti provozní bezpečnosti civilního letectví.
  • Shromažďování a analyzování informací o leteckých nehodách a incidentech, určování jejich příčin a vypracování závěrů a bezpečnostních doporučení k jejich předcházení.
  • Zpracování odborných stanovisek a zajišťování instanční kontroly úrovně výkonu státní správy na úseku zjišťování příčin leteckých nehod.
  • Zpracovávání, vyhodnocování a uchovávaní údajů o hlášených událostech.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.