Přeskočit navigaci

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech leteckých

Charakteristika

Referent specialista speciálního stavebního úřadu ve věcech leteckých (Úřadu pro civilní letectví) vykonává agendu stanovenou stavebním zákonem a zákonem o civilním letectví.

Činnosti

  • Posuzování provozní způsobilosti leteckých staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu.
  • Povolování leteckých staveb (stavba letiště a stavba v prostoru letiště a stavby sloužící k zajištění letového provozu mimo prostor letiště např. stavby pro radiolokační, telekomunikační nebo meteorologické služby) podle podmínek stavebního zákona.
  • Vydávání kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona na základě výše uvedeného posouzení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21427 - Stavební inženýři výstavby budov 35 072 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.