Přeskočit navigaci

Inspektor leteckého stavebního úřadu

Charakteristika

Inspektor leteckého stavebního úřadu na Úřadu pro civilní letectví je zaměřený na letištní infrastrukturu a letecká pozemní zařízení a výkon státní správy a dozor jako speciálního stavebního úřadu pro civilní letecké stavby.

Činnosti

  • Podíl na zpracování celostátní územní ochrany leteckých pozemních zařízení.
  • Posuzování a zaujímání stanovisek k územně plánovací dokumentace dotýkající se zájmů letištní infrastruktury.
  • Posuzování ohlášených drobných staveb a stavebních úprav.
  • Provádění kolaudačních řízení.
  • Provádění kontroly leteckých staveb a stavební dohled.
  • Provádění stavebních řízení, vyřizování žádostí o stavební povolení, ověřování projektové dokumentace.
  • Řešení přestupků proti stavebnímu řádu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21428 - Stavební inženýři výstavby inženýrských děl 39 481 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.