Přeskočit navigaci

Inspektor pozemních zařízení

Charakteristika

Inspektor pozemních zařízení vykonává státní správu a dozor nad typovou a provozní způsobilostí leteckých pozemních zařízení.

Činnosti

  • Posuzování a schvalování technických specifikací leteckých pozemních zařízení, technických prostředků a bezpečnostních zařízení používaných při bezpečnostní kontrole.
  • Schvalování firemních příruček a provádění vstupních i následných auditů.
  • Spolupráce na přípravě mezinárodních jednání v oblasti leteckých pozemních zařízení.
  • Státní dozor nad poskytovateli komunikačních, navigačních nebo pozorovacích služeb.
  • Vydávání osvědčení provozní způsobilosti a souhlasů s použitím výrobku v civilním letectví na základě provozních zkoušek a zkušebního provozu; omezení platností nebo odejmutí příslušných oprávnění na základě pravidelných kontrol.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání