Přeskočit navigaci

Referent nemocenského pojištění

Charakteristika

Referent nemocenského pojištění připravuje podklady pro řízení související s dávkami nemocenského pojištění. Provádí jednoduché správní úkony o dávkách a jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.

Činnosti

  • Provádění jednoduchých správních úkonů a prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
  • Příprava podkladů pro výplatu dávek nemocenského pojištění oprávněným příjemcům.
  • Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v nemocenském pojištění.
  • Rozhodování o nároku na dávky nemocenského pojištění s mezinárodním prvkem a plnění úkolů při jejich výplatě a vymáhání.
  • Rozhodování v dávkových a jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění.
  • Shromažďování, správa a vyhledávání podkladů pro řízení související s dávkami nemocenského pojištění.
  • Spolupráce s orgány státní správy, soudy, orgány činnými v trestním řízení a jinými institucemi.
  • Vedení stanovené evidence subjektů pojištění.
  • Zpracování návrhů na rozhodnutí o vzniku, trvání a ukončení pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43125 - Úředníci v oblasti pojišťovnictví 24 808 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.