Přeskočit navigaci

Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu

Charakteristika

Referent specialista ostatního výkonu státní správy stavebního řádu vytváří, navrhuje a koordinuje kontrolní systémy a koordinuje a usměrňuje zabezpečování úkolů stavebního řádu na všech úrovních úřadů.

Činnosti

  • Koordinace a zabezpečování kontroly orgánů stavebního řádu.
  • Tvorba celostátního systému kontroly činností, vykonávaných státní správou stavebního řádu.
  • Výkon státního stavebního dohledu.
  • Vypracovávání návrhů právních předpisů po věcné stránce tzn. přípravu věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů a jiných právních předpisů a směrnic.
  • Vypracovávání stanovisek k návrhům právních předpisů jiných ústředních orgánů.
  • Zajišťování podkladů, zpracovávání analýz účinnosti a tvorba následných metodických doporučení pro po usměrňování a sjednocování výkonu činností orgánů stavebního řádu.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2142 - Stavební inženýři 31 106 32 740
21429 - Ostatní stavební inženýři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.