Přeskočit navigaci

Referent výběru a vymáhání pojistného

Charakteristika

Referent výběru a vymáhání pojistného spravuje a vyhledává podklady pro řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Provádí jednoduché správní úkony a práce podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí. Rozhoduje o plnění povinností, vymáhání pohledávek ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a sankčních opatření při neplnění povinností plátců pojistného.

Činnosti

 • Provádění jednoduchých správních úkonů a práce podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
 • Příjem vykonatelných správních rozhodnutí, která nebyla splněna a jsou určena k vymáhání, provádění kontroly převzatých dokladů.
 • Příprava podkladů pro správní řízení z hlediska úplnosti a formální správnosti.
 • Příprava podkladů pro trestní řízení pro neplnění povinností plátců pojistného.
 • Příprava podkladů pro uplatnění pohledávek ve veřejných dražbách, v dědickém řízení, pro odpis pohledávek pro jejich nedobytnost.
 • Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Shromažďování, správa a vyhledávání podkladů pro řízení související s pojistným na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • V součinnosti s dalšími úřady a institucemi zjišťování údajů a informací k identifikaci majetku dlužníků.
 • Vedení spisové dokumentace k realizovaným výkonům rozhodnutí, včetně kompletní evidence a statistiky pohledávek.
 • Vymáhání pohledávek správním výkonem rozhodnutí formou srážky ze mzdy (platu) nebo formou přikázání pohledávky.
 • Zpracování podkladů pro konkursní a vyrovnací řízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43125 - Úředníci v oblasti pojišťovnictví 24 808 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.