Přeskočit navigaci

Referent důchodového pojištění

Charakteristika

Referent důchodového pojištění připravuje podklady pro řízení související s dávkami důchodového pojištění. Provádí jednoduché správní úkony a práce podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí. Rozhoduje o nárocích v dávkovém řízení důchodového pojištění a realizuje výplatu dávek.

Činnosti

 • Odborné zpracování přípravného důchodového řízení.
 • Provádění jednoduchých správních úkonů a práce podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.
 • Provádění řízení k úhradě přeplatků na dávkách důchodového pojištění a vedení protokolů o administrativních přeplatcích.
 • Příprava podkladů pro správní řízení z hlediska úplnosti a formální správnosti.
 • Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v důchodovém pojištění.
 • Rozhodování na základě lékařského posudku o částečné nebo plné invaliditě.
 • Rozhodování o nárocích pojištěnců v oblasti zvláštních druhů pojištění (individuální připojištění), včetně výpočtu odbytného.
 • Rozhodování o nároku na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatě a o zálohách na tyto dávky.
 • Rozhodování o výplatě dávky důchodového pojištění jinému příjemci, oprávněnosti výplaty dávek této osobě.
 • Rozhodování o žádostech o přepočtu dávky, o změně výše důchodu, o ukončení nároku na dávku a o zastavení výplaty.
 • Shromažďování, správa a vyhledávání podkladů pro řízení související s dávkami důchodového pojištění.
 • Vedení evidencí podle obecně závazných předpisů a zpracování statistických přehledů.
 • Vypracování podkladů pro výpočet důchodů s použitím ustanovení o odstranění tvrdostí zákona, odstraňování některých tvrdostí, které by se vyskytly při provádění důchodového pojištění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4312 - Úředníci v oblasti statistiky, finančnictví a pojišťovnictví 28 433 21 959
43125 - Úředníci v oblasti pojišťovnictví 24 808 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.