Přeskočit navigaci

Referent sociálního pojištění

Charakteristika

Referent sociálního pojištění připravuje podklady pro řízení související s dávkami důchodového a nemocenského pojištění a pro řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Rozhoduje o nárocích v dávkovém řízení důchodového a nemocenského pojištění a realizuje výplatu dávek. Rozhoduje o plnění povinností, vymáhání pohledávek ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a sankčních opatření při neplnění povinností plátců pojistného.

Činnosti

  • Odborné zpracování přípravného důchodového řízení.
  • Příjem vykonatelných správních rozhodnutí, která nebyla splněna a jsou určena k vymáhání, provádění kontroly převzatých dokladů.
  • Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v důchodovém a nemocenském pojištění.
  • Příprava ucelených podkladů pro provádění a zajišťování odborných agend v řízení o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Rozhodování o nárocích v dávkovém řízení důchodového pojištění a realizace výplaty dávek.
  • Vymáhání pohledávek správním výkonem rozhodnutí formou srážky ze mzdy (platu) nebo formou přikázání pohledávky.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.