Přeskočit navigaci

Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sestra pro intenzivní péči se zaměřením na neodkladnou péči poskytuje, organizuje a metodicky řídí ošetřovatelskou péči, včetně vysoce specializované ošetřovatelské péče, v oblasti neodkladné péče a medicíny katastrof, vykonává činnosti zdravotnického záchranáře a činnosti v rámci operačního střediska záchranné služby.

Činnosti

  • Aktivace krizových typových a traumatologických plánů při řešení zdravotních následků hromadných neštěstí a katastrof a zabezpečování jejich realizace s využitím všech možností integrovaného záchranného systému.
  • Provádění telefonní instruktáže k poskytování laické první pomoci a poskytování další potřebné rady za použití vhodného psychologického přístupu.
  • Přijímání, evidence a vyhodnocování tísňové výzvy z hlediska závažnosti zdravotního stavu pacienta a podle stupně naléhavosti zabezpečování odpovídajícího způsobu jejich řešení za použití telekomunikační a sdělovací techniky.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
  • Osoby s kardiostimulátorem.
  • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
  • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2221 - Všeobecné sestry se specializací 28 348 33 329
22212 - Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie) 30 113 34 564

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.