Přeskočit navigaci

Odborný referent nemocenského pojištění

Charakteristika

Odborný referent nemocenského pojištění koordinuje a usměrňuje provádění nemocenského pojištění ve vymezené územní působnosti. Rozhoduje sporné a zvlášť složité případy dávkové agendy a určuje způsob jejich vyřízení.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování provádění nemocenského pojištění ve vymezené územní působnosti.
  • Rozhodování na základě posudku lékaře posudkové služby o ukončení pracovní neschopnosti a zpracovávání podkladových stanovisek pro odvolací řízení v této věci.
  • Rozhodování sporných a zvlášť složitých případů dávkové agendy a určování způsobu jejich vyřízení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3353 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 23 304
33530 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.