Přeskočit navigaci

Inspektor provozovatelů leteckých služeb

Charakteristika

Inspektor provozovatelů leteckých služeb vykonává státní dozor nad provozovateli letecké dopravy, leteckých prací a leteckých činností pro potřebu státu a pro vlastní potřebu, vyřizování stížností a naplnění povinností provozovatelů vůči cestujícím.

Činnosti

  • Dozor nad plněním povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím (odepření nástupu na palubu, zrušení letu, zpoždění), vyřizování stížností na porušování těchto povinností.
  • Udělování souhlasu k poskytování odbavovacích služeb, rozhodování o jeho odnětí, vydávání opatření k regulaci těchto služeb.
  • Vydávání licencí k provozování obchodní letecké dopravy a rozhodování o omezení obchodní letecké dopravy.
  • Vyřizování žádostí o vydání osvědčení leteckého dopravce, provozovatele dopravy, leteckých prací, leteckých činností pro potřebu státu a pro vlastní potřebu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.