Přeskočit navigaci

Odborný referent výběru a vymáhání pojistného

Charakteristika

Odborný referent výběru a vymáhání pojistného koordinuje a usměrňuje provádění výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve vymezené územní působnosti, rozhoduje sporné a zvlášť složité případy v oblasti plnění povinností a vymáhání pohledávek.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování provádění výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve vymezené územní působnosti.
  • Promíjení penále ve stanovených případech.
  • Rozhodování sporných a zvlášť složitých případů plnění povinností, vymáhání pohledávek a sankčních opatření při neplnění povinností plátců pojistného.
  • Vymáhání pohledávek všemi formami správního a soudního výkonu rozhodnutí a jedná před příslušnými soudy ve věcech vymáhání a právního zajištění pohledávek.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3353 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 23 304
33530 - Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávek 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.