Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku poskytování leteckých služeb

Charakteristika

Specialista pro oblast výkonu státní správy na úseku poskytování leteckých služeb zajišťuje bezpečnost a plynulost létání ve vzdušném prostoru České republiky.

Činnosti

  • Přezkoumávání rozhodnutí správního orgánu prvního stupně v letových provozních službách včetně letištních, letecké telekomunikační službě, letecké meteorologické službě, letecké službě pátrání a záchrany, letecké informační službě, službě při předletové přípravě a monitorování letu a službě při odbavovacím procesu na letišti.
  • Výkon státní správy a státního dozoru nad poskytováním leteckých služeb, které může poskytovat právnická nebo fyzická osoba se sídlem v ČR na základě pověření Ministerstva dopravy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.