Přeskočit navigaci

Referent specialista státního rozpočtu

Charakteristika

Referent specialista státního rozpočtu zpracovává návrhy přístupů a východisek pro sestavení státního rozpočtu.

Činnosti

 • Metodické usměrňování podkladů pro tvorbu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu.
 • Poskytování pravidelných výstupů o plnění státního rozpočtu.
 • Sledování a analýza plnění státního rozpočtu.
 • Spolupráce na transformaci koncepce fiskální politiky státu do ekonomických nástrojů státního rozpočtu.
 • Tvorba finančního vypořádání se státním rozpočtem.
 • Tvorba návrhu zákona o státním rozpočtu, příprava souhrnného materiálu o státním rozpočtu.
 • Tvorba rozpočtové legislativy a prováděcích právních předpisů.
 • Tvorba stanovisek a analýz k návrhům majícím vliv na státní rozpočet a státní fondy.
 • Tvorba státního závěrečného účtu.
 • Zpracovávání střednědobého výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů a zabezpečování dodržování střednědobých výdajových rámců.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2411 - Specialisté v oblasti účetnictví 36 790 30 738
24115 - Rozpočtáři specialisté 40 262 34 736

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.