Přeskočit navigaci

Odborný referent posudkové služby

Charakteristika

Odborný referent posudkové služby koordinuje a metodicky usměrňuje výkon administrativních činností lékařské posudkové služby v rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy nebo orgánů s celostátní působností.

Činnosti

  • Koordinace, metodické usměrňování a zabezpečování administrativní agendy spojené s výkonem činnosti lékařské posudkové služby (zajišťování podkladové dokumentace, plnění lhůt řízení, rozeslání a předání dokumentace, protokolů o jednání, posudků, vyžadování vyšetření).
  • Odborné zpracování zdravotnické dokumentace a nelékařských podkladů pro posouzení zdravotního stavu pro účely rozhodování o dávkách podmíněných nepříznivým zdravotním stavem občana.
  • Vedení statistiky o činnosti lékařské posudkové služby, zpracování zpráv a výkazů o činnosti lékařské posudkové služby.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 26 568 26 432
33437 - Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 28 779 25 515

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.