Přeskočit navigaci

Inspektor všeobecného letectví

Charakteristika

Inspektor všeobecného letectví vykonává státní dozor nad provozovateli letecké činnosti pro vlastní potřebu.

Činnosti

  • Dozor nad činností stanovišť letištní letové informační služby (AFIS), vydávání pověření pro školy pro přípravu dispečerů.
  • Posuzování správného uplatňování leteckých předpisů u provozovatelů leteckých prací.
  • Posuzování žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu.
  • Příprava podkladů pro vydávání souhlasu k létání letadel bez pilota a výkon státního dozoru nad touto činností.
  • Příprava podkladů pro vydávání souhlasu k leteckým veřejným vystoupením a leteckým soutěžím a akrobatickým vystoupením.
  • Výkon státního dozoru nad uživateli letadel pro rekreační a sportovní létání.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.