Přeskočit navigaci

Inspektor leteckých prací

Charakteristika

Inspektor leteckých prací vykonává státní dozor nad provozovateli leteckých prací a letové činnosti pro vlastní potřebu (Aerokluby).

Činnosti

  • Kontroly leteckých škol.
  • Kontroly letů hasičské služby a vápnění lesů.
  • Odborné posuzování nápravných opatření vyplývajících ze závěrečných zpráv šetření leteckých nehod a vážných incidentů.
  • Posuzování správného uplatňování leteckých předpisů u provozovatelů leteckých prací.
  • Posuzování žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení k provozování leteckých prací.
  • Povolení k nájmu letadel.
  • Spoluúčast na šetření leteckých nehod a incidentů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání