Přeskočit navigaci

Specialista výběru a vymáhání pojistného

Charakteristika

Specialista výběru a vymáhání pojistného zpracovává koncepce, koordinuje a metodicky usměrňuje provádění výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Činnosti

  • Implementace práva sociálního zabezpečení Evropských společenství do českého právního řádu.
  • Koncepční a normotvorná činnosti v oblasti výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  • Metodické řízení postupu územních organizačních jednotek v agendách vymáhání a právního zajištění pohledávek, včetně promíjení penále a vymáhání náhrady škody.
  • Rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím vydaných v prvním stupni (o povolení splátek pojistného a penále, o námitkách proti výkazu nedoplatků, v exekučním řízení).
  • Zastupování orgánů sociálního zabezpečení ve správním soudnictví.
  • Zpracování podnětů k úpravám právních předpisů.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2413 - Finanční analytici a specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 44 491 35 788
24139 - Ostatní specialisté v peněžnictví a pojišťovnictví 45 268 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.