Přeskočit navigaci

Specialista posudkové služby

Charakteristika

Specialista posudkové služby zpracovává koncepci a koordinuje posudkovou službu sociálního zabezpečení ČR.

Činnosti

  • Plnění úkolů při vlastní posudkové činnosti.
  • Zpracování koncepce organizace posudkové služby sociálního zabezpečení v ČR.
  • Zpracování koncepce posuzování zdravotního stavu občanů a důsledků z něj vyplývajících pro účely důchodového, nemocenského pojištění, pro účely odškodňování zdravotního stavu pro nemoci z povolání a pracovní úrazy, pro účely dávek pro osoby se zdravotním postižením,, včetně sociální potřebnosti (hmotné nouze), sociálních služeb, politiky zaměstnanosti, sociálně právní ochrany dětí.
  • Zpracování koncepce rozvoje posudkového lékařství.
  • Zpracování kritérií pro posuzování zdravotního stavu.
  • Zpracování návrhů celostátní koncepce rozvoje vzdělávání lékařů resortu práce a sociálních věcí.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2635 - Specialisté v oblasti sociální práce 21 935 26 464
26351 - Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy 00 27 809

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání