Přeskočit navigaci

Inspektor dopravních letadel

Charakteristika

Inspektor údržby letadel vykonává na Úřadu civilního letectví státní správu a státní dozor nad zachováním letové způsobilosti dopravních letadel včetně instalovaných motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení.

Činnosti

  • Kontrola řádného vedení technických dokladů u provozovatelů, dozor nad údržbou a provozem civilních dopravních letadel.
  • Ověřování typové způsobilosti letadel ve vazbě na požadavky provozních postupů a předpisů.
  • Posuzování a schvalování letových příruček dovážených letadel.
  • Rozhodování o individuální způsobilosti dopravních letadel k dalšímu provozu po poškození, technické závadě apod.; povolování mimořádných vzletů dozorovaných letadel se závadou za zvláštních podmínek.
  • Schvalování provozních technických dokladů a jejich změn, návrhů průvodní technické dokumentace.
  • Stanovení individuálních omezení pro případy nesplnění podmínek letové způsobilosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání