Přeskočit navigaci

Inspektor údržby letadel

Charakteristika

Inspektor údržby letadel vykonává na Úřadu civilního letectví státní správu a státní dozor nad organizacemi provádějícími údržbu letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a nad způsobilostí malých letadel v provozu.

Činnosti

  • Kontrola držitelů oprávnění v oblasti „výkladu organizace“ včetně inspekcí systému kvality důležitých subdodavatelů.
  • Posuzování technicko-organizačních předpokladů a systémů organizace zaručujících rovnoměrnou jakost výsledků.
  • Prodlužování osvědčení letové způsobilosti u letadel s max. hmotností do 5700 kg vydávání zvláštních osvědčení k povolení letu pro malá letadla.
  • Provádění auditů provozovatelů obchodní letecké dopravy.
  • V zastoupení EASA vydávání technical visa jako podkladu pro vydání oprávnění organizace pro údržbu vydávaná EASA.
  • Vydávání oprávnění pro organizace v civilním letectví vyvíjející činnost v oblasti údržby, posuzování, obnova a rozšiřování těchto oprávnění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání