Přeskočit navigaci

Inspektor výroby letadel

Charakteristika

Inspektor certifikace letadel vykonává na Úřadu civilního letectví státní správu a státní dozor nad organizacemi zabývajícími se výrobou letadel, motorů, vrtulí a ostatních výrobků letadlové techniky.

Činnosti

  • Dozor nad držiteli oprávnění a jejich dodavateli.
  • Na základě žádosti výrobce vydávání osvědčení, osvědčení pro zvláštní účely, osvědčení o hlukové způsobilosti, osvědčení kontroly letové způsobilosti, povolení k letu pro nově sériově vyráběná letadla.
  • Prověřování organizací žádajících o schválení výroby výrobků, letadlových částí a zařízení.
  • Spolupráce s Výrobní strukturou JAA a EASA namátkové prověřování vlastností a výkonů nově vyrobených letadel, funkcí pohonných jednotek a systémů za letu a shody se schváleným typem letadla.
  • V zastoupení EASA zajišťování procesu posouzení žadatelů o oprávnění a příprava návrhu technical visa pro udělení oprávnění.
  • Zajištění procesu oprávnění k výrobě.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání