Přeskočit navigaci

Inspektor certifikace letadel

Charakteristika

Inspektor certifikace letadel vykonává na Úřadu civilního letectví státní správu a státní dozor nad ověřováním typové a pokračující způsobilosti letadel.

Činnosti

  • Povolování certifikačních zkoušek.
  • Řízení projektů schvalování typového osvědčování a doplňkového typového osvědčování včetně jejich změn.
  • Řízení projektů schvalování změn typových návrhů letadel prostřednictvím koordinace certifikačních týmů specialistů ÚCL.
  • Řízení schvalování a dozor nad zachováním letové způsobilosti individuálně vyráběných letadel.
  • Spolupráce na projektech společných certifikací a/nebo validací EASA.
  • Vydávání a vedení evidence CRI.
  • Zajišťování procesu opravňování k projektování a zkoušení letadel v zastoupení EASA přezkoumává žadatele DOA či souhlasy s použitím alternativních postupů.
  • Zpracování podkladů pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti a návrhu technical visa jako podklad pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti EASA.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání