Přeskočit navigaci

Inspektor letových výkonů a vlastností

Charakteristika

Inspektor letových výkonů a vlastností vykonává na Úřadu civilního letectví státní správu a státní dozor nad způsobilostí letadel všech kategorií včetně dovážených v oblasti letových výkonů a vlastností.

Činnosti

  • Posuzování odborné kvalifikace, metodické vedení a kontrola činností orgánů pověřených výkonem odborného dozoru nebo jiných specifických činností.
  • Posuzování žádostí a vydávání souhlasu ke zkušebnímu letu.
  • Spolupráce na posuzování způsobilosti prototypů, letadel v kategorii Experimentální a projektů individuálně vyráběných letadel.
  • Spolupráce na schvalování procesů při uznávání způsobilosti letadel vyráběných v ČR u jiných leteckých úřadů cizích států.
  • Vedení provozně- technických dokladů letadel ÚCL a spotřeby PHM.
  • Výkon kontrolních letů při přezkušování leteckého personálu.
  • Zajišťování certifikačních týmů při typové certifikaci, STC a schvalování změn typového návrhu.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.