Přeskočit navigaci

Inspektor způsobilosti pohonných jednotek

Charakteristika

Inspektor způsobilosti pohonných jednotek vykonává na Úřadu civilního letectví státní správu a státní dozor nad způsobilostí pohonných jednotek, pomocných energetických jednotek, jejich systémů, provozních hmot, palivových a olejových soustav a jejich zástaveb na letadlech.

Činnosti

  • Podíl na zavádění leteckých předpisů EASA.
  • Posuzování, připomínkování a schvalování závazných technických specifikací jednotlivých výrobků nebo soustav.
  • Spolupráce na posuzování způsobilosti prototypů, letadel v kategorii Experimentální a projektů individuálně vyráběných letadel.
  • Spolupráce při uznávání způsobilosti letadel vyráběných v ČR u leteckých úřadů jiných států.
  • Vyhodnocování metod a výsledků rozborů spolehlivosti motorů, vrtulí, PEJ, palivových a olejových přístrojů a jejich soustav.
  • Výkon technických šetření a předkládání návrhu technical visa pro udělení oprávnění ETSO.
  • Zajišťování certifikačních týmů při typové certifikaci, STC a schvalování změn typového návrhu, opravňování k výrobě, opravňování k projektování a opravňování k údržbě.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.