Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast výkonu státní správy a dozoru nad výrobou letadel, certifikaci a údržbou letadel

Charakteristika

Specialista pro oblast výkonu státní správy a dozoru nad výrobou letadel, certifikaci a údržbou letadel na ústředním orgánu (Ministerstvu dopravy) zajišťuje výkon státní správy a dozoru nad způsobilostí letadel a jeho součástí, výrobou letadel v ČR a výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví.

Činnosti

  • Řízení národních typových certifikací a validací (uznávání) letadel.
  • Stanovování zásad a podmínek pro ověřování typové způsobilosti letadel a letecké techniky ve spolupráci s mezinárodními organizacemi.
  • Zajišťování správy letadlových adres přidělených České republice mezinárodní organizací (Radarová spojení mezi řídícím letového provozu a letedlem).
  • Zpracování odborných stanovisek a zajišťování instanční kontroly úrovně výkonu státní správy a státního dozoru nad výrobou letadel, certifikací a údržbou letadel správním orgánem prvního stupně (Úřad pro civilní letectví).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.