Přeskočit navigaci

Báňský technolog specialista

Charakteristika

Báňský technolog specialista řídí a navrhuje technologie a technologické postupy pro pracoviště, na kterých se provádí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Činnosti

  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Příprava důlně-technických podkladů pro jiné projektové organizace a odborné útvary organizace.
  • Řízení oblasti zpracovávání technologie technologických postupů.
  • Spolupráce při realizaci technologických změn ve výrobním procesu.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zpracování technologického vybavení a jeho nasazení na pracovištích hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.
  • Zpracování technologických projektů I. a II. stupně pro důlní díla.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00
21463 - Důlní a hutní inženýři technologové, normovači a specialisté v příbuzných oborech 44 858 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání