Přeskočit navigaci

Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při praktické přípravě studentů vyšší odborné školy.

Činnosti

  • Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových výukových postupů ve vzdělávání.
  • Komplexní koordinace vzdělávání v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním.
  • Podněcování osobního vývoje studentů, diskutování o jejich pokrocích a poskytování konzultací studentům, plnění úkolů a prací souvisejících s přímou pedagogickou činností.
  • Příprava a zadávaní úkolů, projektů a zkoušek s cílem cvičit studenty, vyhodnocovat jejich znalosti a pokrok v rámci praktického vyučování a v odborné praxi.
  • Příprava zpráv, hodnocení studentů a jejich klasifikace.
  • Spolupráce s firmami, organizacemi a institucemi při realizaci odborné praxe.
  • Studium nových poznatků v oboru a jejich následná aplikace do vzdělávacích a výcvikových programů v rámci akreditovaného vzdělávacího programu, popřípadě do individuálních vzdělávacích plánů.
  • Tvorba metodik a výukových postupů ve vzdělávání a jejich realizace.
  • Vedení absolventských prací a jejich oponentura, vedení seminářů a cvičení, vedení evidence o pedagogické činnosti a o výsledcích studentů.
  • Vzdělávání a výchova zaměřená na získávání vědomostí a dovedností studentů v praktickém vyučování a v odborné praxi podle jednotlivých oborů vzdělání v rámci akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy, popř. vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2310 - Učitelé na vysokých a vyšších odborných školách 36 715 31 957
23107 - Učitelé na vyšších odborných školách 00 30 132

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.