Přeskočit navigaci

Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě

Charakteristika

Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě zajišťuje provoz a funkčnost elektrického vybavení těžního stroje.

Činnosti

  • Dozor nad elektrickou částí těžního zařízení TZ.
  • Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot.
  • Účast na prohlídkách a revizích určených bezpečnostním předpisem.
  • Vedení dokumentace provozu elektrického vybavení těžního stroje.
  • Zabezpečování předepsané odborné způsobilosti pracovníků podílejících se na provozu, údržbě a opravách elektrického vybavení těžního stroje.
  • Zajišťování bezpečného chodu elektrického vybavení těžního stroje podle Spisu o jízdě na laně.
  • Zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků podílejících se na provozu, údržbě a opravách elektrického vybavení těžního stroje.
  • Zpravování návrhu opatření k zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení na těžním stroji.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Osoby s kardiostimulátorem.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31136 - Elektrotechnici a technici energetici přístrojů, strojů a zařízení 33 219 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.