Přeskočit navigaci

Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě

Charakteristika

Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě projektuje instalace elektrických zařízení používané při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a vypracovává příslušnou dokumentaci.

Činnosti

  • Projektování instalace elektrických zařízení.
  • Řízení úseku zpracovávající projekty elektro strojů a zařízení.
  • Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánů otvírky, přípravy a dobývání.
  • Vedení příslušné technické dokumentace.
  • Vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů včetně změn.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919
31132 - Elektrotechnici a technici energetici projektanti, konstruktéři 33 107 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.