Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast správních řízení v civilním letectví

Charakteristika

Specialista pro oblast správních řízení, hodnotící, metodické a koordinační činnosti kontinuálně zajišťuje výkon státní správy civilního letectví v jednotlivých oblastech.

Činnosti

  • Odborná analýza a výklad právních předpisů vztahujících se k civilnímu letectví.
  • Podíl na přípravě aktů metodického řízení (rezortních normativních instrukcí) uplatňovaných vůči podřízeným správním úřadům.
  • Podíl na vyřizování stížností, podnětů či jiných podání, předložených odboru civilního letectví.
  • Vedení opravných druhostupňových správních řízení.
  • Vedení prvostupňových správních řízení o přestupcích a jiných správních deliktech způsobených např. provozovateli sportovních létajících zařízení, provozovateli obchodní letecké dopravy.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.