Přeskočit navigaci

Specialista pro oblast ekonomické regulace civilního letectví

Charakteristika

Specialista pro oblast ekonomické regulace a fiskální správy civilního letectví komplexně řídí finanční, ekonomické a plánovací záležitosti v působnosti odboru civilního letectví Ministerstva dopravy. Plní úkoly ekonomického a informačního charakteru pro potřeby kontinuálního zajišťování výkonu státní správy civilního letectví v jednotlivých oblastech spravovaného úseku.

Činnosti

  • Agenda ekonomiky letišť a letových navigačních služeb.
  • Dohled nad stanovováním poplatků spojených s použitím letišť a za letové navigační služby.
  • Komplexní řízení finančních, ekonomických a plánovacích záležitostí v působnosti odboru civilního letectví Ministerstva dopravy.
  • Posuzování věcné stránky rozpočtů organizačních složek státu v oblasti civilního letectví.
  • Práce v mezinárodních komisích v oblasti ekonomických aspektů rozvoje letecké dopravy včetně rozvojových a privatizačních projektů v působnosti civilního letectví.
  • Usměrňování finančních vztahů zprostředkujících subjektů a konečných příjemců v rámci unijních ekonomických programů.
  • Zpravování ekonomických analýz a návrhů rozpočtu neinvestičních dotací subjektům Letecké amatérské asociaci ČR a Aeroklubu ČR.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775
21414 - Specialisté v oblasti dopravy 35 450 29 482

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.