Přeskočit navigaci

Dispečer sběrných přepravních uzlů

Charakteristika

Dispečer sběrných přepravních uzlů koordinuje zpracování a přepravu zásilek v logistické síti.

Činnosti

  • Koordinace přepravy zásilek v určené části logistické sítě.
  • Organizování a řízení technologických procesů logistického centra.
  • Řízení, monitorování a kontrola kvality při zpracování zásilek.
  • Vedení databáze veškerých požadavků na opravy a údržbu zařízení a předává je k řešení.
  • Vyhotovování denních hlášení nepravidelností.
  • Zajišťování dohledu nad technickými zařízeními.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 18 449 19 853
44123 - Pracovníci poštovní přepravy 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.