Přeskočit navigaci

Dispečer sběrných přepravních uzlů

Charakteristika

Dispečer sběrných přepravních uzlů koordinuje zpracování a přepravu zásilek v logistické síti.

Činnosti

  • Koordinace přepravy zásilek v určené části logistické sítě.
  • Organizování a řízení technologických procesů logistického centra.
  • Řízení, monitorování a kontrola kvality při zpracování zásilek.
  • Vedení databáze veškerých požadavků na opravy a údržbu zařízení a předává je k řešení.
  • Vyhotovování denních hlášení nepravidelností.
  • Zajišťování dohledu nad technickými zařízeními.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 17 777 19 059
44123 - Pracovníci poštovní přepravy 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.