Přeskočit navigaci

Vedoucí poštovního oddělení

Charakteristika

Vedoucí poštovního oddělení řídí činnosti a zaměstnance v oddělení pošty nebo logistického centra.

Činnosti

  • Kontrola a zajištění dodržování technologických postupů na daném pracovišti.
  • Řízení, organizování a kontrola činností v oddělení pošty.
  • Vedení podřízených pracovníků.
  • Vykonávání administrativního a personálního opatření.
  • Zabezpečování dodržování směrnic, pravidel a předpisů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3341 - Vedoucí v oblasti administrativních agend 32 548 36 578
33417 - Vedoucí úředníků v logistice 30 391 29 951
33419 - Vedoucí ostatních úředníků 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání