Přeskočit navigaci

Pracovník elektronických služeb

Charakteristika

Pracovník elektronických služeb zpracovává elektronické úlohy pošty na centrální úrovni.

Činnosti

  • Vyhledává, poskytuje výpisy a ověřuje údaje z databází elektronických služeb.
  • Zabezpečuje provoz elektronických služeb pošty na centrální úrovni – platební styk, SIPO, důchodová služba, sledování zásilek T&T, informační systém o veřejných zakázkách, provoz centrální adresy, výstupy z registrů státní správy a samosprávy apod.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 17 777 19 059
44121 - Pracovníci vnitřní poštovní služby 18 353 20 648

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.