Přeskočit navigaci

Pracovník poštovních elektronických služeb

Charakteristika

Pracovník poštovních elektronických služeb zpracovává elektronické úlohy pošty (bankovní převody a elektronické sledování zásilek) na centrální úrovni.

Činnosti

  • Kontrola centrálního číselníku klientů.
  • Provádění odborných prací spojených s elektronickým centrálním zpracováním poukázek.
  • Příprava podkladů pro vymáhání pohledávek.
  • Reklamační činnost.
  • Tvorba a tisk statistických přehledů centrálního zúčtování výplat.
  • Tvorba výkazů závad, ohlášek závad a tiskových výstupů.
  • Zabezpečení provozu poštovních elektronických služeb na centrální úrovni (platební styk, SIPO, důchodová služba, sledování aktuálního stavu zásilek prostřednictvím služby Track&Trace).

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 18 449 19 853
44121 - Pracovníci vnitřní poštovní služby 18 974 21 293

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.