Přeskočit navigaci

Operátor poštovních informačních služeb

Charakteristika

Operátor poštovních informačních služeb v provozu pošty a call centra zabezpečuje předávání informací o službách spojených s produkty pošty.

Činnosti

  • Obsluha zákazníků v hlasové podobě a elektronické podobě z call centra.
  • Poskytování informací spojených s produkty pošty a smluvních partnerů, přepravou zásilek a provozem pošty.
  • Přijímání, evidence a vyřizování dotazů a stížností, včetně cizojazyčných.
  • Zabezpečování informačního servisu zákazníkům a pracovníkům poštovních a doručovatelských služeb.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4222 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 23 714 20 465
42220 - Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech 00 00
42250 - Pracovníci v informačních kancelářích 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.