Přeskočit navigaci

Pracovník poštovní přepravy I

Charakteristika

Pracovník poštovní přepravy I zabezpečuje činnosti vykonávané v přepravním centru.

Činnosti

  • Třídění zásilek do předepsaných směrů a na předepsané skupiny.
  • Vykládka a nakládka materiálu z poštovního kurzu (dopravních prostředků).
  • Zajišťování elektronické evidence zásilek v systému T&T (snímání čárových kódů zásilek).
  • Zpracování poštovního materiálu přicházejícího do přepravního centra a odcházejícího z něj.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Prognosticky závažné poruchy vidění.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 18 449 19 853
44124 - Třídiči poštovních zásilek 20 677 19 935

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.